Showing: 1 - 1 of 1 Articles
پرینتر

پرینتر چیست؟

پرینتر چیست؟ در ابتدای این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، به ذکر انواع پرینترهای موجود و نخستین شرکت سازنده پرینتر خواهیم پرداخت. در ادامه ضمن شرح ویژگی های هریک از پرینترهای عرضه شده به بازار، با عملکرد و مشخصات فنی هریک از آنها آشنا خواهیم شد. پرینتر (Printer) که در زبان فارسی از …