Showing: 1 - 1 of 1 Articles

فیش پرینتر چیست؟

فیش پرینتر، یکی از تجهیزات فروشگاهی پرکاربرد است که در تمام فروشگاه های بزرگ و کوچک استفاده میشود. درواقع استفاده از این دستگاه در هر فروشگاه ضرورت دارد. اغلب به آن فاکتور زن، فاکتور زن سیار و فیش پرینتر میگویند. هر رسیدی که از خریدهای روزانه ی خود میگیرید همگی توسط فیش پرینترها چاپ میشوند. …