Showing: 1 - 1 of 1 Articles

سورتر ارز چیست؟

دستگاه سورتر ارز شمار برای صنایعی که حجم زیادی از پول نقد را مدیریت میکنند، مانند صرافی ها، بانکها و در لب مرز مفید خواهد بود. البته تقریبا هر کسب و کاری که با پول نقد در ارتباط است، میتواند از داشتن چنین دستگاه هایی بهره مند شود. سورتر اسکناس برای بانکها که روزانه حجم …