Showing: 1 - 1 of 1 Articles
پرینتر_چاپ_iranshahr24

پرینتر چیست؟

پرینتر (Printer) یا چاپگر، یک دستگاه مخصوص چاپ است که بوسیله ی جوهر یا پودر، متون را برروی کاغذهایی در جنس های متنوع چاپ میکند. امروزه وجود پرینترها در ادارات و شرکتها و حتی خانه ها نیز مورد نیاز است. برخی افراد از این چاپگرها برای کسب درآمد و برخی برای انجام کارهای روزمره استفاده میکنند.