دستگاه فتوکپی دستگاهی است که از سند یا تصاویر بصری بر روی کاغذ کپی تهیه می کند.اکثر ماشین های کپی امروزی از روش الکتروگرافی استفاده میکنند.

در حال نمایش یک نتیجه