دستگاه فتوکپی دستگاهی است که از سند یا تصاویر بصری بر روی کاغذ کپی تهیه می کند.اکثر ماشین های کپی امروزی از روش الکتروگرافی استفاده میکنند.

نمایش یک نتیجه