فیش پرینتر یکی از تجهیزات فروشگاهی پرکاربرد می باشد که در تمام فروشگاه ها استفاده می گردد که به آن فاکتور زن و فیش زن نیز می گویند.دو نوع فیش پرینتر حرارتی و سوزنی داریم.

فیش پرینتر حرارتی،این فیش پرینتر به دلیل گرمایی که در هد ایجاد می کند اقدام به چاپ می کند که نیاز به کاغذ های مخصوص برای چاپ دارد که خود این فیش پرینتر های حرارتی به دو دسته تک پورت و دو پورت و چاپگر حرارتی مستقیم و غیر مستقیم، تقسیم بندی  می شوند.

فیش پرینتر سوزنی:این نوع فیش پرینتر با استفاده از سوزن هایی که دارد عمل چاپ را انجام می دهد.سوزن های هد فیش پرینتر به سطح ریبون مصرفی ضربه وارد می کنند و در نتیجه فایل موردنظر شما را بر روی کاغذهای معموولی چاپ می کنند.فاکتور زن ها با پورت های مختلفی موجود هستند که هر مدل یا برند برخی از پورت ها را ساپورت میکنند و یا ممکن است یک فیش پرینتر چندین پورت را پشتیبانی نکند.