اسکنر یک دستگاه الکترونیکی است که می تواند تصاویر را از اقلام فیزیکی گرفته و آن ههارا به فرمت های دیجیتال تبدیل کند.این تصاویر به نوبه خود می توانند در کامپیوتر ذخیره شوند و با استفاده از برنامه های نرم افزاری مشاهده یا اصلاح شوند.انواع مختلفی از اسکنر ها با رزولوشن های متفاوت در بازار موجود هستند.

اسکنر یک دستگاه ورودی است که مدارکی از قبیل عکس و صفحات متن را اسکن میکند.زمانی که یک سند اسکن می شود درحیقت به فرمت دیجیتال تبدیل می شود.این امر یک نسخه الکترونیکی از سند را ایجاد می کند که می توان آن را بر روی کامپیوتر مشاهده و ویرایش کرد.اسکنرها انواع مختلفی دارند :اسکنر مسطح،اسکنر درام،اسکنر دستی،اسکنر بروشور واسکنر سیاره ای.