قوانین سایت

تمامی اصول و مقررات این وب سایت مطابق با قانون تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کننده میباشد.
تمامی محصولات و محتوای مختص آنها، زیر نظر مستقیم فروشگاه ملل میباشد.
https://iranshahr24.ir/ وب سایت اختصاصی این فروشگاه است و هیچ گونه مسئولیتی در قبال سایت های هم نام و یا سودجو بر عهده ما نخواهد بود.
در هنگام اتمام فرآیند سفارش فاکتوری با محتوای لیست اجناس خریداری شده به همراه مبلغ نهایی به شما تقدیم خواهد شد و در صورت پرداخت وجه ثبن سفارش صورت میگیرد.
در صورت اتمام محصول سفارش داده شده توسط شما، مبلغ آن محصول از فاکتور نهایی شما حذف خواهد شد و در صورت دریافت شده بودن وجه، وجه محصول مورد نظر به شما بازگردانده خواهد شد.

با توجه به نوع کالاهای این فروشگاه، امکان تعویض و پس گرفته شدن محصولات وجود ندارد.

تحویل کالا درب فروشگاه می باشد در صورت ارسال هزینه حمل بر عهده خریدار خواهد بود.

بر طبق محتوای ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد قرارداد باید مورد قبول طرفین معامله باشد، ثبت سفارش به منزله ی قبول قوانین و مقررات این فروشگاه است.