کارتریج در پرینتر وظیفه دارد محتوای مورد نظر را به کاغذ انتقال دهد. درواقع نوشته های روی یک کاغذ یا تصویر روی آن، تماما کار این قطعه است. این قطعه منبع نگهداری تونر یا جوهر پرینتر شماست.

بطور کلی در بازار دو نوع کارتریج وجود دارد. پرینترهای جوهرافشان از کارتریج های جوهری و پرینترهای لیزری دارای کارتریج تونر اند.

در حال نمایش یک نتیجه