جوهر پرینتر، مایع رنگینی است که از رنگ و یا رنگدانه ها تهیه میشود. اکثر پرینترهای جوهرافشان چهار رنگ اصلی زرد، مشکی، قرمز و آبی را پشتیبانی میکنند. در برخی پرینترهای جوهرافشان پیشرفته تر این تعداد رنگ به 5 یا حتی 6 رنگ میرسد.

وزن جوهرها با توجه به مصرف کاربر متفاوت است. بعنوان مثال جوهر پرینتر نیم لیتری و یک لیتری در بازار موجود است. دو نوع جوهر برای پرینترها وجود دارد. جوهر با پایه ی پیگمنت (Pigment Based) و جوهر با پایه ی دای یا رنگ (Dye Pigment).

جوهر دای معمولا مایع است و از مواد رنگی استفاده میکند و در یک مایع حل میشود. حال آنکه جوهر پیگمنت یک پودر بسیار ریز از ذرات جامد رنگی است که در یک مایع معلق میشود.

It seems we can't find what you're looking for.