تونر پودری خاص با فشردگی و غلظت زیاد است. درواقع مواد مصرفی پرینتر نسبت به ساختاری که دارد، تعیین میشود. این پودر در شارژ کارتریج پرینترهای لیزری رنگی و سیاه و سفید بکار میرود. تونر حالتی جامد دارد و در قالب پودر با ذرات بسیار ریز عرضه میشود. از ترکیب خشک مواد پلاستیکی، کربن، اکسیدآهن، مواد پلی استر و مواد دیگری که باعث ایجاد تصویر واقعی روی کاغذ میشود، تشکیل میشود.

استاندارد رنگ های چهارگانه برای چاپ در پرینترهای لیزری رنگی بصورت CMYK است و حروف اختصاری هر یک از چهار رنگ، آبی یا CYAN، قرمز یا MAGENTA، زرد یا Yellow و مشکی یا Black است که در اینجا به اختصار با حروف K است.

 

It seems we can't find what you're looking for.