پرینتر چاپ چک، چاپگری است که قابلیت چاپ برروی انواع چک ها را دارد و به آن پرینتر بانکی (پسبوک) نیز میگویند. تکنولوژی بکار رفته در انواع چاپگر چک بگونه ای است که امکان دستکاری برروی چاپ را از بین میبرد . امروزه با گسترش ارتباطات و تجارت و نیاز فعالین اقتصادی به جابجایی حجم زیادی پول، تقاضا برای پرینترهای چاپ چک زیاد است. این چاپگرها علاوه بر افزایش راندمان صدور چک، احتمال تقلب را نیز تا حد زیادی به صفر میرسانند.

شرکتها و سازمانهایی که روزانه حجم زیادی چک صادر میکنند، از این پرینتر استفاده میکنند. زیرا این چاپگرها جدای سرعت، دقت بسیار خوبی نیز دارند. همچنین باید اشاره کرد که این چاپگرها در مقایسه با واحدهایی که بصورت دستی چک ها را صادر میکنند، امکان خط خوردگی و عدم خوانایی را از بین میبرند.

It seems we can't find what you're looking for.