دستگاه پرفراژ، سوراخهای خطی ریزی را روی کاغذ، مقوا یا کارتن ایجاد میکند تا کاربران بتوانند از قسمت پرفراژ بخشی از محصول را براحتی باز یا از راستای آن خط، جدا کنند. دو هدف برای انجام اینکار وجود دارد. اول سهولت در باز کردن و دوم بدلیل اینکه جریان هوا از چروک شدن صفحات جلوگیری میکند.

دستگاه پرفراژ به دو نوع کارتن و جعبه (برای سوراخ کردن کاغذ، کارتن یا مقوا) و پرفراژ چک دستی یا برقی تقسیم میشود. پرفراژ چک با چاپ عمیق باعث جلوگیری از جعل چک میشود و در بانکها کاربرد دارد.

رایج ترین محصولات چاپی که پرفراژ میشوند، بلیط ها، کوپن ها و بروشورها هستند.

It seems we can't find what you're looking for.