نوشته‌ها

پولشمار ای ایکس ax-9100

مشخصات عمومی
۱ مدل AX – 9100
۲  میزان دقت تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش (uv)
۳ شمارش دلار و یورو MG1 , MG2
۴ شمارش اعداد دلخواه  دارد ، (batch) و (mode)
۵ دقت در شمارش اسکناس های کهنه و نو دارد
۶ دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (clear)
۷ شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto) دارد
۸ دکمه + و – جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
۹ نمایش پیغام خطا(alarm) دارد
۱۰ کلید آزاد کننده (reaset)
۱۱ صفحه نمایش دارد
۱۲ نمایشگر دوم دارد
۱۳ سرعت قابل تنظیم در چهار حالت مختلف (speed) و (level)
۱۴ کاربری مخصوص بانکها و ادارات

پول شمار اسکناس شمار ای ایکس ax-2800

مشخصات عمومی
۱ مدل دستگاه AX-2800
۲  تست اسکناس تقلبی دارد
۳ شمارش دلار و یورو دارد
۴ تنظیم سرعت دارد
۵ صفحه نمایش مشتری دارد
۶ تک شمار دارد
۷ دکمه ریست دارد
۸ شمارش به صورت اتومات و دستی دارد
۹ نوع صفحه نمایش دیجیتال
۱۰ گارانتی ۱۸ ماهه

 

پولشمار ای ایکس ax-2700

مشخصات عمومی
۱ مدل AX- 2700
۲ تشخیص اسکناس جعلی دارد ، توسط اشعه فرابنفش(uv)
۳ شمارش اعداد دلخواه دارد ، (batch) و (mode)
۴ دکمه  + و _ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
۵ نمایش پیغام خطا(alarm) دارد
۶ کلید آزاد کننده(reaset) دارد
۷ نمایشگر دوم دارد
۸ قابلیت تنظیم سرعت دارد

سرعت

پولشمار ax-2200

مشخصات

اسکناس شمار ax-2200

۱,تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش(uv)

۲,دکمه شمارش دلا و یورو(mg1,mg2)

۳,امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(batch)و(mode)

۴,دقت در شمارش اسکناس های کهنه و نو

۵,دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(clear)

۶,شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto)

۷,دارای دکمه +و_ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸,جمع اسکناس های شمارش شده(add)

۹,نمایش پیغام خطا(alarm)

۱۰,کلید آزاد کننده(reaset)

۱۱,دارای دکمه برنامی ریزی(fun)

۱۲,دارای نمایشگر دوم