نوشته‌ها

کارتریج جوهری hp 82

دستگاههای سازگار با کارتریج پلاتر اچ پی ۸۲(زرد-قرمز-آبی) عبارتند از:

Series Printer
Designjet 500 series HP Designjet 500 42-in Roll Printer
Designjet 500 series HP Designjet 500ps 24-in Roll Printer
Designjet 500 series HP Designjet 500ps large-format printer 42-in model
Designjet 500 series HP Designjet 500 24-in Roll Printer
Designjet 500 series HP Designjet 510 24-in Printer
Designjet 500 series HP Designjet 510 42-in Printer
Designjet 800 series HP Designjet cc800ps Copier
Designjet 800 series HP Designjet 815mfp
Designjet 800 series HP Designjet 800ps Printer (42 in)
Designjet 800 series HP Designjet 800ps Printer (24 in)
Designjet 800 series HP Designjet 800 Printer (24 in)
Designjet 800 series HP Designjet 800 Printer (42 in)
Designjet 800 series HP Designjet 820 MFP

کارتریج جوهری hp 10

دستگاههای سازگار با کارتریج جوهر افشان مدل ۱۰ عبارتند از:

۲۰۰۰ Color Printer series HP 2000cse Printer
۲۰۰۰ Color Printer series HP 2000c/2000cxi Printer
۲۰۰۰ Color Printer series HP 2000cn professional series color printer
۲۵۰۰ Color Printer series HP 2500c Printer
۲۵۰۰ Color Printer series HP 2500cse Printer
۲۵۰۰ Color Printer series HP 2500cxi Printer
۲۵۰۰ Color Printer series HP 2500cm Printer
۲۵۰۰ Color Printer series HP 2500c Plus Printer
Business Inkjet 1000 series HP Business Inkjet 1000 Printer
Business Inkjet 1100 series HP Business Inkjet 1100d Printer
Business Inkjet 1100 series HP Business Inkjet 1100dtn Printer
Business Inkjet 1200 series HP Business Inkjet 1200dn Printer
Business Inkjet 1200 series HP Business Inkjet 1200dtwn Printer
Business Inkjet 1200 series HP Business Inkjet 1200dtn Printer
Business Inkjet 1200 series HP Business Inkjet 1200d Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2280tn Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2250 Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2250tn Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2200xi Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2280 Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2200se Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2200 Printer
Business Inkjet 2200 series HP Business Inkjet 2230 Printer
Business Inkjet 2300 series HP Business Inkjet 2300dtn Printer
Business Inkjet 2300 series HP Business Inkjet 2300n Printer
Business Inkjet 2300 series HP Business Inkjet 2300 Printer
Business Inkjet 2600 series HP Business Inkjet 2600 Printer
Business Inkjet 2600 series HP Business Inkjet 2600dn Printer
Business Inkjet 2800 series HP Business Inkjet 2800 Printer
Business Inkjet 2800 series HP Business Inkjet 2800dt Printer
Business Inkjet 2800 series HP Business Inkjet 2800dtn Printer
Business Inkjet 3000 series HP Business Inkjet 3000 Printer
Business Inkjet 3000 series HP Business Inkjet 3000dtn Printer
Business Inkjet 3000 series HP Business Inkjet 3000n Printer
Color Inkjet cp1700 series HP Color Inkjet cp1700 Printer
Color Inkjet cp1700 series HP Color Inkjet cp1700d Printer
Color Inkjet cp1700 series HP Color Inkjet cp1700ps Printer
Designjet 100 series HP Designjet 110plus nr Printer
Designjet 100 series HP Designjet 100plus Printer
Designjet 100 series HP Designjet 110plus Printer
Designjet 100 series HP Designjet 110plus r Printer
Designjet 100 series HP Designjet 100 Printer
Designjet 100 series HP Designjet 110 printer
Designjet 500 series HP Designjet 500 42-in Roll Printer
Designjet 500 series HP Designjet 500ps large-format printer 42-in model
Designjet 500 series HP Designjet 500 24-in Roll Printer
Designjet 500 series HP Designjet 500ps 24-in Roll Printer
Designjet 70 series HP Designjet 70 Printer
Designjet 800 series HP Designjet 800ps Printer (24 in)
Designjet 800 series HP Designjet cc800ps Copier
Designjet 800 series HP Designjet 815mfp
Designjet 800 series HP Designjet 800ps Printer (42 in)
Designjet 800 series HP Designjet 800 Printer (24 in)
Designjet 800 series HP Designjet 800 Printer (42 in)
Designjet 800 series HP Designjet 820 MFP
Officejet 9100 series HP Officejet 9130 All-in-One
Officejet 9100 series HP Officejet 9110 All-in-One Printer
Officejet 9100 series HP Officejet 9120 All-in-One Printer
Officejet Pro 800 series HP Officejet Pro K850 Color Printer
Officejet Pro 800 series HP Officejet Pro K850dn Color Printer
Other Products HP Designjet Colorpro CAD Printer
Other Products HP Designjet Colorpro GA Printer
Other Products HP Business Inkjet 1200 Printer
Other Products HP Designjet 110plus nr Printer