پخش لوازم اتحریر اداری

ماشین حساب سیتیزن CITIZEN CT-770

مشخصات عمومی

CITIZEN برند ۱
CT-770 مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور و باتری منبع تغذیه ۴
۱۲ تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری و رومیزی کاربری ۷
یک ساله گارانتی ۸

ماشین حساب کاسیو casio dj-240

مشخصات عمومی

CASIO (کاسیو ) برند ۱
Dj-240 مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور و باتری منبع تغذیه ۴
۱۴ تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری و رومیزی کاربری ۷
یک ساله گارانتی ۸

ماشین حساب شارپ SHARP 2130

 

 

مشخصات عمومی

SHARP (شارپ) برند ۱
۲۱۳۰ مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور  و باتری منبع تغذیه ۴
۱۲ رقم حسابداری تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری کاربری ۷
دو حافظه مستقل از هم حافظه ۸
بزرگ با پایه قابل تنظیم صفحه نمایش ۹
انجام جبر منطقی  ، تعیین تعداد ارقام اعشاری قابلیت  محاسبات ۱۰
K , ic , mu , ∑ ، -/+ ،  √ جذر ، % , → کلیدهای خاص ۱۱
بصورت سه رقمی تفکیک ارقام ۱۲