فیش پرینتر ای ایکس ax-8320

                                        مشخصات کلی

                POS-8320 Auto cutter Thermal Printer

مدل: Ax-8320
تکنولوژی: حرارتی
سرعت چاپ: ۳۵۰میلی متر بر ثانیه
وضوح چاپ: dpi203
سایز چاپ: ۸۰میلی متر
برش اتوماتیک: دارد
درگاه ورودی: شبکه(lan-ethernet)وcom-rs232وusb

همراه با یک سال گارانتی

 

فیش پرینتر آایکس ای ایکس ax-8220

   مشخصات کلی

مدل: Ax-8220
تکنولوژی: حرارتی
سرعت چاپ: ۳۰۰میلی متر بر ثانیه
وضوح چاپ: dpi203
سایز چاپ: ۸۰میلی متر
برش اتوماتیک: دارد
درگاه ورودی: شبکه(lan)وcom-rs232وusb
گارانتی یک ساله

همراه با یک سال گارانتی