انواع ریبون های لیبل پرینتر شامل :wax-resin-wax resin-

لیبل جواهر-لیبل طلا-دم موشی ایتالیایی

مشخصات عمومی
مقاومت بالا در برابر کشیدگی استحکام ۱
فوق العاده کیفیت ۲
بسیار بالا ماندگاری چاپ ۳
عالی دقت پرفراژ ۴
عدم وجود چسب در قسمت انتهایی نوار شفاف سایر مشخصات ۵
ایتالیا سازنده ۶

 

ریبون پرینتر لیبل زن رزین وکس رزین وکس

 کلیه ریبون(کاربن) انواع لیبل پرینتر-بارکد زن

انواع ریبون :وکس-وکس رزین-رزین

ریبون های ضد آب- ریبون معمولی

در متراژهای:۷۰متری-۳۰۰متری

در عرض های:۶سانت-۱۱ سانت