دستگاه نوبت دهی و فراخوان

فراخوان و نوبت دهی ارزان رومیزی

دستگاه نوبت دهی رومیزی
این دستگاه مستقل از کامپیوتر بوده و جهت کار در نانوایی ها ، مطب پزشکان و درمانگاهها ، فروشگاهها و مراکز پرازدحام طراحی و تولید گردیده است.
اگر دنبال یک دستگاه نوبت دهی ارزان و کوچک هستید این دستگاه مناسب شماست.

 

مشخصات و امکانات عمومی
۱ مستقل از کامپیوتر بودن
۲ تنظیم ساعت و تاریخ از روی پنل دستگاه
۳ محدود کردن تعداد نوبت (مثلا روزی ۱۲۰ تا نوبت صادر شود)
۴ تنظیم شروع هر نوبت از یک عدد خواص (مثلا صف ۱ از عدد ۱۰۰ شروع شود و صف ۲ از ۲۰۰ )
۵ قابلیت ساپورت۴ صف مجزا
۶  قابلیت تعریف متن بلیط نوبت از طریق نرم افزار
۷  امکان چاپ لوگو مشتری