کاغذ خردکن-ساعت حضورغیاب-ماشین حساب-

ریبون رنگی هایتی CS320

ریبون رنگی هایتی CS320 سازگاز برای پرینتر کارت Hiti CS320 -CS321 می باشد.

ریبون پرینتر کارت Hiti CS320 قادر به چاپ ۲۰۰ کارت رنگی می باشد.

مدل : Hiti CS-320 YMCKO

تعداد چاپ: ۲۰۰ چاپ

دستگاه سازگار: Hiti CS320 -CS321

ریبون رنگی هایتی CS-200 کد CS-2 YMCKO

ریبون رنگی هایتی CS-2 YMCKO سازگاز برای پرینتر کارت CS-200 می باشد.

ریبون پرینتر کارت Hiti CS-200 قادر به چاپ ۴۰۰ کارت رنگی می باشد.

مدل : Hiti CS-2 YMCKO

تعداد چاپ: ۴۰۰ چاپ

دستگاه سازگار: Hiti CS-200