انواع پرفراژ کاغذ
دستی و برقی

پرفراژ کاغذ و خط تا برقی ای ایکس AX

مشخصات عمومی
AX-460 مدل ۱
دارد پرفراژ کاغذ ۲
دارد خط تا ۳
۲ عدد تعداد تیغه پرفراژ ۴
۲ عدد تعداد تیغه خط تا ۵
۴۶۰ میلی متر دهنه ورودی ۶
دستی نوع تغذیه کاغذ ۷
بله تک برگ ۸
دارد کنترل سرعت ۹
فلز بدنه ۱۰
یک ساله AX گارانتی ۱۱
چین ساخت ۱۲

 

پرفراژ کاغذ و خط تا برقی ای ایکس AX 460

 

مشخصات عمومی
۱ مدل AX-460
۲ پرفراژ کاغذ دارد
۳ خط تا دارد
۴ تعداد تیغه پرفراژ ۲ عدد
۵ تعداد تیغه خط تا ۲ عدد
۶ دهنه ورودی ۴۶۰ میلی متر
۷ نوع تغذیه کاغذ دستی
۸ تک برگ بله
۹ کنترل سرعت دارد
۱۰ بدنه فلز
۱۱ گارانتی یک ساله AX
۱۲ ساخت چین