چسب گرم صنعتی سایزA4 مدل۵۰X

چسب گرم صنعتی سایزA4 مدل۵۰X

مدل:

AX-50X

حداکثر طول کتاب:

۳۳۰ میلی متر

حداکثر ضخامت کتاب:

۵۵ میلی متر

سرعت صحافی:

۲۰۰-۴۰۰کتاب در ساعت

زمان گرم شدن:

کمتر از ۲۵دقیقه

نحوه چسب زدن:

خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

تعداد غلطک چسب زنی:

۱عدد

ابعاد دستگاه:

۹۴۵×۴۸۰×۱۱۰۰

قابلیت چسب زنی کناره ی جلد

ندارد

توان مصرفی:

AC220(110۱۰٫۵۰HZ(60HZ),1.05KW

 

دستگاه چسب گرم صنعتی AX سایزA3 مدلAX-60H

چسب گرم صنعتی AX-60H

مدل:

AX-60H

حداکثر طول کتاب:

۴۲۵ میلی متر

حداکثر ضخامت کتاب:

۵۵ میلی متر

سرعت صحافی:

۲۰۰-۴۰۰کتاب در ساعت

زمان گرم شدن:

کمتر از ۲۵دقیقه

نحوه چسب زدن:

خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

تعداد غلطک چسب زنی:

۱عدد

ابعاد دستگاه:

۱۶۴۰×۵۸۰×۱۱۰۰

قابلیت چسب زنی کناره ی جلد

ندارد

توان مصرفی:

AC220(110)±۱۰,۵۰HZ(60HZ),1.2KW

 

 

 

چسب گرم صنعتی A3 مدلAX-S60

مشخصات

مدل:

AX-S60

حداکثر طول کتاب:

۴۲۵ میلی متر

حداکثر ضخامت کتاب:

۶۰میلی متر

سرعت صحافی:

۲۰۰-۴۰۰کتاب در ساعت

زمان گرم شدن:

کمتر از ۳۵دقیقه

نحوه چسب زدن:

خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

تعداد غلطک چسب زنی:

۳عدد

ابعاد دستگاه:

۱۴۷۰*۵۲۰*۹۴۵

قابلیت چسب زنی کناره ی جلد

دارد

توان مصرفی:

AC220(110۱۰٫۵۰HZ(60HZ),2.2KW

چسب گرم A3مدلAX-50X

 صحافی چسب گرم AX سایز A3 مدلAX-50X

مدل:

AX-50X

حداکثر طول کتاب:

۴۳۵ میلی متر

حداکثر ضخامت کتاب:

۵۵میلی متر

سرعت صحافی:

۲۰۰-۴۰۰کتاب در ساعت

زمان گرم شدن:

کمتر از ۲۵دقیقه

نحوه چسب زدن:

خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

تعداد غلطک چسب زنی:

۱عدد

ابعاد دستگاه:

۱۱۱۰×۴۸۰×۹۴۵

قابلیت چسب زنی کناره ی جلد

دارد

توان مصرفی:

AC220(110)±۱۰,۵۰HZ(60HZ),1.05KW

 

چسب گرم صنعتی A3 مدل AX-S60C

دستگاه چسب گرم صنعتی سایز A3 مدل AX-S60C

مدل:

S60C-A3

حداکثر طول کتاب:

۴۲۵ میلی متر

حداکثر ضخامت کتاب:

۶۰ میلی متر

سرعت صحافی:

۲۰۰-۴۰۰کتاب در ساعت

زمان گرم شدن:

کمتر از ۳۵دقیقه

نحوه چسب زدن:

خورشیدی و دارای خط زن عطف جلد

تعداد غلطک چسب زنی:

۳عدد

ابعاد دستگاه:

۱۵۹۰×۵۲۰×۱۰۰۰

قابلیت چسب زنی کناره ی جلد

دارد

توان مصرفی:

AC220(110)±۱۰,۵۰HZ(60HZ),2.4KW