فکس پاناسونیک منشی دار fax panasonic 218

مشخصات عمومی

panasonic KX-FP218 مدل فاکس ۱
کاربنی تکنولوژی چاپ ۲
۶۰۰*۶۰۰ دقت ۳
۲۸ صفحه حافظه فاکس ۴
دارد گوشی تلفن ۵
دارد شمارگیر خودکار ۶
۵۰ برگ ظرفیت سینی کاغذ ۷
دارد ADF ۸
۱۰ برگ ظرفیت تغذیه خودکار ۹
دارد منشی تلفن ۱۰
۵۲ مدل کاربن ۱۱
قابلیت ذخیره ۱۰۰ شماره,دارای بلندگوی دیجیتال,قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرنده(caller id) سایر مشخصات ۱۲

فکس پاناسونیک کاربنی fax panasonic kx-fp206

 مدل فاکس: panasonic KX-FP206
 تکنولوژی چاپ:  کاربنی
 دقت:  ۶۰۰*۶۰۰
 حافظه فاکس:  ۲۸ صفحه
 گوشی تلفن:  دارد
 شمارگیر خودکار:  دارد
 ظرفیت سینی کاغذ:  ۵۰ برگ
 ADF:  دارد
 ظرفیت تغذیه خودکار:  ۱۰ برگ
منشی تلفن: ندارد
 مدل کاربن:  ۵۲
سایر مشخصات: قابلیت ذخیره ۱۰۰ شماره,دارای بلندگوی دیجیتال,قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرنده(caller id)

فکس پاناسونیک کاربنی fax panasonic 365

مشخصات عمومی

panasonic KX-FP365 مدل فاکس ۱
کاربنی تکنولوژی چاپ ۲
۶۰۰*۶۰۰ دقت ۳
۲۸ صفحه حافظه فاکس ۴
دارد گوشی تلفن ۵
دارد شمارگیر خودکار ۶
۵۰ برگ ظرفیت سینی کاغذ ۷
دارد ADF ۸
۱۰ برگ ظرفیت تغذیه خودکار ۹
۵۷ مدل کاربن ۱۰
قابلیت ذخیره ۱۰۰ شماره,دارای بلندگوی دیجیتال,قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرنده(caller id) سایر مشخصات ۱۱

فکس پاناسونیک کاربنی panasonic KX-FL388

 

 

مشخصات عمومی

panasonic KX-FL388 مدل فاکس ۱
کاربنی تکنولوژی چاپ ۲
usb نوع اتصال به کامپیوتر ۳
دارد پرینتر ۴
۶۰۰*۶۰۰ دقت پرینت ۵
۶۰۰*۶۰۰ دقت چاپ ۶
۲۸ صفحه حافظه فاکس ۷
دارد گوشی تلفن ۸
دارد شمارگیر خودکار ۹
۵۰ برگ ظرفیت سینی کاغذ ۱۰
دارد ADF ۱۱
۱۰ برگ ظرفیت تغذیه خودکار ۱۲
دارد منشی تلفن ۱۳
۵۷ مدل کاربن ۱۴
قابلیت ذخیره ۱۰۰ شماره,دارای بلندگوی دیجیتال,قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرنده(caller id) سایر مشخصات ۱۵

فاکس پاناسونیک kx-711

   فاکس پاناسونیکkx-711

                                                  مشخصات

مدل:

Kx-711

تکنولوژی چاپ:

کاربنی

حافظه فاکس:

۲۸ برگ A4

سرعت مودم:

۱۴,۴Kbps

شماره گیر خودکار:

دارد

سایز کاغذ:

A4

ظرفیت تغذیه خودکار:

۵۰برگ

مدل کاربن:

۵۷

سایر مشخصات:

دارای بلندگو-قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده-قابلیت اسکن سزیع-حافظه دفتر تلفن۱۱۰تا-صفحه نمایش دوخطی-دارای گوشی باسیم-

 

فکس پاناسونیک fax panasonic 701

مشخصات

مدل: Kx-701
تکنولوژی چاپ: کاربنی
حافظه فاکس: ۲۸ برگ A4
سرعت مودم: ۱۴,۴Kbps
شماره گیر خودکار: دارد
سایز کاغذ: A4
ظرفیت تغذیه خودکار: ۱۰برگ
مدل کاربن: ۵۷
سایر مشخصات: دارای بلندگو-قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده-قابلیت اسکن سزیع-حافظه دفتر تلفن۱۰۰تا-
گارانتی دارد