تست اسکناس وتست پول تقلبی داراری لامپ uv

تست پول اسکناس دو لامپ

 

مشخصات عمومی
۱ تشخیص اصالت ایران چک دارد
۲ تشخیص اسکناس جعلی دارد
۳ عمر طولانی لامپهای (UV) دارد
۴ حداکثر صرفه جویی در مصرف برق (GRIDE(A
۵ حداکثر ایمنی در مقابل اشعه (UV)
۶ لامپ نور زمینه جهت تشخیص تصاویر نامرئی در متن اسکناس
۷ ذره بین جهت درشت نمایی دارد
۸   لامپ (UV) ۲ عدد
۹ ارتفاع مناسب جهت گرفتن یک تا ده بسته اسکناس
۱۰ برای تشخیص اصالت انواع اسکناس و چکهای مسافرتی بصورت عمودی جهت سهولت و سرعت

تست اسکناس پول اتوماتیک مگنر MAGNER

مشخصات عمومی

Magnez (مگنز) برند ۱
اتوماتیک مدل ۲
اسکناس ریالی ، ایران چک تشخیص اصالت ۳
برق شهری منبع تغذیه ۴
بدون استفاده از کلید ( چشم الکترونیک ) سیستم هوشمند ۵
دارد ذره بین درشت نمایی ۶
جهت قرار گرفتن ۱ تا ۱۰ بسته  اسکناس جهت تشخیص ارتفاع مناسب ۷
یک ساله گارانتی ۸