برقی-عمق دار-14رقم

پرفراژ چک برقی ax 140

صفحه نمایش ۱۴ رقمی LCD

دارای ماشین حساب

امکان انتخاب ۱۴ نوع ارز مختلف

چاپ ریال در ابتدای رقم

قابلیت نمایش تعداد چک های صادره

نمایش جمع مبالغ چک های صادره

مطمئن برای جلوگیری از جعل چک

کلید ۳ صفر جهت سهولت