کاتر گیوتین ax868-ax858 :a4,a3

دستگاه کاتر گیوتینی سایز A4 برش کاغذ تعداد بر ای ایکس AX-858

دستگاه کاتر گیوتین تعداد بر -برش کاغذ دستی قدرتی

مارک:AX-آی ایکس

مدل:۸۵۸

سایز برش:A3

بیشترین ضخامت برش:۴۰میلی متر

حداکثر سایز برش:۴۱*۴۳

نوع کاتر:اهرمی