جوهرافشان – قابل شارژ – تانکی

کارتریج جوهر افشان اپسون ۷۳۱N-734N

این کارتریج ها سازگار با دستگاه های زیر می باشند :

 

Epson Xp : 101/xp – 201/xp – 204/xp – 211/xp – 214/xp – 401/xp – 401/WF – 2532

XP 30/ 102 / 202 /205 / 302 / 305 / 402 / 405 / 600 / 605 / 700/ 800 / 200 / 300 / 400 / 850 / 103 / 203 / 207 / 306 / 406 / 701 / 204

 

WF- 2010/2510/2520/2530/2540

ME- 10/101

PX- 105/ 505 /535F/ 045A / 405A / 435A / 705 / 805 / 905 / 775

 

 

ظرفیت چاپ ۱۰۰۰۰ برگ می باشد .