ماشین حساب شارپ رومیزی وحسابداری ونواری و مهندسی4194-2030-2035-

ماشین حساب شارپ لامپی نواری SHARP 2770

مشخصات عمومی

SHARP برند ۱
SHARP QS-2770H مدل ۲
AC منبع تغذیه ۳
۱۲ رقمی حسابداری حرفه ای تعداد ارقام ۴
۰ , ۰۰ کلید ۵
چاپگر  رومیزی کاربری ۶
پلاستیک جنس ۷
LED صفحه نمایش ۸
-TAX , +TAX , IC , K , GT کلیدهای خاص ۹
جبر منطقی محاسبات ۱۰
به صورت سه رقمی تفکیک ارقام ۱۱
Desimal – Setting تعیین تعداد ارقام اعشاری ۱۲
دو رنگ چاپ ۱۳
 پنج خط در ثانیه سرعت چاپ ۱۴
دو عدد مستقل حافظه ۱۵
یکساله گارانتی ۱۶

 

ماشین حساب شارپ لامپی نواری SHARP CS-4194 HC

مشخصات عمومی

SHARP برند ۱
SHARP CS 4194HC مدل ۲
AC منبع تغذیه ۳
۱۴ رقمی حسابداری حرفه ای تعداد ارقام ۴
۰ , ۰۰ کلید ۵
چاپگر  رومیزی کاربری ۶
پلاستیک جنس ۷
LED صفحه نمایش ۸
-TAX , +TAX , IC , K , GT کلیدهای خاص ۹
جبر منطقی محاسبات ۱۰
به صورت سه رقمی تفکیک ارقام ۱۱
Desimal – Setting تعیین تعداد ارقام اعشاری ۱۲
دو رنگ چاپ ۱۳
سه الی چهار خط در ثانیه سرعت چاپ ۱۴
دو عدد مستقل حافظه ۱۵
یکساله گارانتی ۱۶

 

ماشین حساب شارپ SHARP 2130

 

 

مشخصات عمومی

SHARP (شارپ) برند ۱
۲۱۳۰ مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور  و باتری منبع تغذیه ۴
۱۲ رقم حسابداری تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری کاربری ۷
دو حافظه مستقل از هم حافظه ۸
بزرگ با پایه قابل تنظیم صفحه نمایش ۹
انجام جبر منطقی  ، تعیین تعداد ارقام اعشاری قابلیت  محاسبات ۱۰
K , ic , mu , ∑ ، -/+ ،  √ جذر ، % , → کلیدهای خاص ۱۱
بصورت سه رقمی تفکیک ارقام ۱۲