ماشین حساب ستیزن 770-780

ماشین حساب رومیزی سیتیزن CITIZEN CT-780

مشخصات عمومی
۱ کاربری ماشین حساب حسابداری
۲ صفحه نمایش بزرگ شیب دار
۳ تفکیک ارقام بصورت سه رقمی دارد
۴ کلید۰٫۰۰ دارد
۵ منبع تغزیه نور و باتری
۶ تعداد ارقام ۱۴
۷ قابلیت برگشت (cheking) دارد
۸ کلید GT ، MU ، √ (جذر) ، % ، -/+ و → دارد
۹ قابلیت محاسبات جبر منطقی دارد

 

ماشین حساب سیتیزن CITIZEN CT-770

مشخصات عمومی

CITIZEN برند ۱
CT-770 مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور و باتری منبع تغذیه ۴
۱۲ تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری و رومیزی کاربری ۷
یک ساله گارانتی ۸

ماشین حساب سیتیزن CITIZEN CT-780

مشخصات عمومی

سیتیزن برند ۱
CT-780 مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور و باتری منبع تغذیه ۴
۱۴ تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری و رومیزی کاربری ۷
یک ساله گارانتی ۸