ماشین حساب رومیزی کاسیو 140-120-240-260-2600-220

ماشین حساب کاسیو لامپی نواری casio DR-240tm

مشخصات عمومی

CASIO ( کاسیو ) برند ۱
DR-240TM مدل ۲
برق مستقیم منبع تغذیه ۳
۱۴ تعداد ارقام ۴
و۰و۰۰ کلید ۵
چاپگر  رومیزی کاربری ۶
پلاستیک فشرده محکم جنس ۷
LED صفحه نمایش ۸
یک ساله گارانتی ۹

ماشین حساب کاسیو نواری casio TM-140t

مشخصات عمومی
CASIO ( کاسیو ) برند ۱
DR-140TM مدل ۲
برق مستقیم منبع تغذیه ۳
۱۴ تعداد ارقام ۴
۰ و ۰۰ کلید ۵
چاپگر  رومیزی کاربری ۶
پلاستیک جنس ۷
LED صفحه نمایش ۸
چاپ ارقام قابلیت ۹
یک ساله گارانتی ۱۰

 

ماشین حساب کاسیو لامپی نواری casio-hr-150tm

مشخصات عمومی

CASIO ( کاسیو ) برند ۱
HR-150TM مدل ۲
برق و باتری منبع تغذیه ۳
۱۲ تعداد ارقام ۴
۰, ۰۰ کلید ۵
چاپگر  رومیزی کاربری ۶
پلاستیک  محکم فشرده جنس ۷
دارد گارانتی ۸

 

ماشین حساب کاسیو casio dj-240

مشخصات عمومی

CASIO (کاسیو ) برند ۱
Dj-240 مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور و باتری منبع تغذیه ۴
۱۴ تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری و رومیزی کاربری ۷
یک ساله گارانتی ۸

ماشین حساب کاسیو رومیزی CASIO 260

مشخصات عمومی

CASIO (کاسیو ) برند ۱
Dj-260 مدل ۲
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی پاک کردن ۳
نور  و باتری منبع تغذیه ۴
۱۶ تعداد ارقام ۵
۰, ۰۰ کلید ۶
حسابداری و رومیزی کاربری ۷
یک ساله تعویض گارانتی ۸