دستگاه صحافی سیمی کن دوکاره مدل HP-7588CW

مشخصات عمومی

صحافی HP-7588CW  نام محصول ۱
۱۵ برگ , A4 سایز ۲
دارد خلاص کن ۳
فلزی دوبل و مارپیچ نوع فنر ۴
 کاملا فلزی   نوع بدنه و دسته ۵
 دارای قابلیت صحافی ۱۸۰ برگ فنر دوبل و ۵۰۰ برگ فنر پلاستیک ۶